cs

Něco málo o taxonomii

Taxonomie je věda, která má za cíl něco škatulkovat, něco někam řadit. Taxonem se rozumí skupina organismů, které sdílí nějaké znaky (mohou to být znaky morfologické, ale také molekulárně-biologické), taxonomie se pak zabývá zařazením těchto taxonů podle určitých pravidel do hierarchických skupin, respektive kategorií. Základní taxonomickou jednotkou je druh,  definice druhu je však dnes obrovsky obtížná a realizovatelná z různých úhlů pohledu. Každý druh má binomický název, který se skládá ze jména rodového (v našem případě Sarracenia) a druhového (třeba alata). Za názvem druhu, který se obvykle píše kurzívou (jsem stará škola, všechno latinské píšu kurzívou, i názvy čeledí, i když se to dnes již nenosí) najdete autorskou citaci, tedy zkratku toho, kdo daný druh nebo taxonomickou jednotku popsal. Může se vám to zdát nedůležité, opak je ale pravdou - právě autorská citace vám umožní orientaci ve spleti různých synonym a neplatných jmen. Tolik velmi krátce a také stručně na úvod. Klasifikace špirlic by se mohla zdát jednoduchá, vždyť celý rod čítá pouze 8 až 11 (takže to není až tak jednoduchá záležitost) druhů. Nejvíce sporým systémem je ten, který pánové Stewart McPherson a Donald Schnell představili v roce 2011 v knize Sarraceniaceae of North America. Každý druh přitom zahrnuje ještě několik poddruhů (subsp.) variet (var.) a obvykle i forem (f.). Poddruh je taxonomická kategorie nižší než druh, varieta je taxonomická kategorie nižší než druh a poddruh, forma pak taxonomická kategorie nižší než druh, poddruh a varieta. Tento systém vypadá následovně:

 • Sarracenia alata (Wood) Wood
 • S. alata var. alata f. viridescens S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. alata var. atrorubra S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. alata var. cuprea S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. alata var. nigropurpurea P.D'Amato ex S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. alata var. ornata S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. alata var. rubrioperculata S.McPherson & D.E.Schnell
 • Sarracenia flava L.
 • S. flava var. flava f. viridescens S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. flava var. atropurpurea (Hort.Bull) Bell
 • S. flava var. cuprea D.E.Schnell
 • S. flava var. maxima Hort.Bull ex Mast.
 • S. flava var. ornata Hort.Bull ex Mast.
 • S. flava var. rubricorpora D.E.Schnell
 • S. flava var. rugelii (Shuttlew. ex A.DC.) Mast.
 • Sarracenia leucophylla Raf.
 • S. leucophylla var. leucophylla f. viridescens S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. leucophylla var. alba (Hort.T.Baines ex R.Hogg & T.Moore) J. Pietropaolo & P. Pietropaolo ex S.McPherson & D.E.Schnell
 • Sarracenia minor Walt.
 • S. minor var. minor f. viridescens S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. minor var. okefenokeensis D.E.Schnell
 • Sarracenia oreophila (Kearney) Wherry
 • S. oreophila var. ornata S.McPherson & D.E.Schnell
 • Sarracenia psittacina Michx.
 • S. psittacina var. psittacina f. viridescens S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. psittacina var. okefenokeensis S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. psittacina var. okefenokeensis f. luteoviridis S.McPherson & D.E.Schnell
 • Sarracenia purpurea L.
 • S. purpurea subsp. purpurea f. heterophylla (Eaton) Fern.
 • S. purpurea subsp. venosa (Raf.) Wherry
 • S. purpurea subsp. venosa f. pallidiflora S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. purpurea subsp. venosa var. montana D.E.Schnell & Determann
 • S. purpurea subsp. venosa var. burkii D.E.Schnell
 • S. purpurea subsp. venosa var. burkii f. luteola Hanrahan & Miller
 • Sarracenia rubra Walt.
 • S. rubra subsp. alabamensis (Case & R.B.Case) S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. rubra subsp. gulfensis D.E.Schnell
 • S. rubra subsp. gulfensis f. luteoviridis S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. rubra subsp. jonesii (Wherry) Wherry
 • S. rubra subsp. jonesii f. viridescens S.McPherson & D.E.Schnell
 • S. rubra subsp. wherryi (Case & R.B.Case) D.E.Schnell
 • S. rubra 'Incompletely diagnosed taxon from Georgia and South Carolina'

Přehled vypadá docela hezky a je i dostatečně názorný. Ale kde jsou ty zdroje těžkostí, když v úvodu uvádím 8 až 11 druhů? Prvním je S. purpurea s obrovským areálem výskytu a velkou variabilitou. Jeho jedna dostatečně geograficky oddělená populace vyskytující se v okolí mexického zálivu, vykazuje poměrně odlišné znaky od zbytku populací S. purpurea. Jedná se o S. purpurea subsp. venosa var. burkii, která byla v roce 1999 popsána kolektivem Robert Naczi a Frederick a Roberta Case jako samostatný druh Sarracenia rosea Naczi, Case & R.B.Case. Odlišné znaky zahrnují jinou stavbu a velikost láček, v porovnání se S. purpurea kratší květní stvol, a zejména dobře rozlišitelné a nápadné růžové petaly. Budiž. To je druh devátý. A pak zde máme druhou příčinu - molekulárně-biologicky variabilní skupinu S. rubra. Některé poddruhy jsou si na základě molekulárních charakteristik tak nepříbuzné, že je snaha vyčlenit je jako samostatné druhy. Jen jako drobná perlička - dokonce S. leucophylla má k  S. rubra blíže, než některé její poddruhy. To je důvodem pro vyčleňování subsp. alabamensis a subsp. jonesii jako samostatných druhů S. alabamensis (Sarracenia alabamensis Case & R.B.Case) a S. jonesii (Sarracenia jonesii Wherry). A jsme na čísle 11 :-) Nutno dodat, že taxonomie patří do rukou odborníků a každé "neodborné" zásahy a pokusy o taxonomii končí většinou zmatkem a chaosem. K výčtu musíme dodat jména řady přírodních kříženců a také poznámku o ochotě špirlic se mezi sebou křížit, a přitom tvořit plodné, fertilní jedince.