cs

O jednotlivých druzích špirlic

O taxonomii špirlic jsem něco málo napsal na samostatné stránce, kde jsem také popsal, jak je to vlastně s počtem druhů rodu Sarracenia L. V poslední době se ovšem objevují publikace, které se snaží klasifikovat špirlice na základě molekulárně-biologických znaků, zejména pomocí chloroplastových genů. Ale to je kapitola sama pro sebe. Pro běžné pěstitele, jako jsem já, je důležité, jak vlastně jednotlivé druhy a zejména variety rozlišit. Než abych něco složitě popisoval, dovolím si vložit sem tabulku, která byla publikována v práci kolektivu autorů (Aaron M. Ellison, Charles C. Davis, Patrick J. Calie, Robert F. C. Naczi) s názvem Pitcher Plants (Sarracenia) Provide a 21st-Century Perspective on Infraspecific Ranks and Interspecific Hybrids: A Modest Proposal for Appropriate Recognition and Usage, která byla publikována v časopise Systematic Botany (2014, 39(3)). Pozornost tedy věnujte poslednímu sloupci, kde jsou popsány typické znaky. Také si můžeme povšimnout počtu druhů, kterých je uvedeno 10. Sarracenia jonesii je zde vedena stále jako poddruh Sarracenia rubra

Když už jsem nahoře zmínil molekulárně-biologický přístup ke klasifikaci špirlic, nedá mi to, abych o něm něco málo nenapsal. Je založena na ITS-2 a 26S ribozomální RNA a rozděluje špirlice do tří skupin (kladů - klad je skupina organismů, která zahrnuje jak společného předka, tak i všechny potomky, je to jakýsi "rodokmen"). První skupinou jsou jihovýchodně se vyskytující S. psittacina Michx., S. minor Walt. a S. flava L. Druhá, poněkud větší skupina, zahrnuje S. alata Wood, S. leucophylla Raf., S. oreophila (Kearney) Wherry a S. rubra Walt. sensu lato, tedy v širokém pojetí - včetně již oddělených druhů S. jonesii Wherry a S. alabamensis (Case & Case) Schnell. Třetí skupinou je pak velmi široce rozšířená S. purpurea  L. (od jihovýchodu USA až po Kanadu) a S. rosea Naczi, Case & Case (dříve S. purpurea venosa var. burkii Schnell), která se ovšem vyskytuje podél severního pobřeží Mexického zálivu. Toto členění je ukázáno na obrázku níže.